آخرین خبر ها
پروژه استحصال رنیوم از غبار کوره‌های تشویه کارخانه فرومولیبدن خاتون‌آباد موفق به دریافت نشان پنج ستاره بهره‌وری شد
1398/3/27

پروژه بازیابی رنیوم از غبار کوره‌های تشویه کارخانه فرومولیبدن خاتون‌آباد به عنوان یکی از ۹ پروژه از ۸ شرکت به عنوان پروژه‌های بهبود برتر انتخاب شد.

access deny [315]
قیمت محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران آرشیو ...
چند رسانه ای
مناقصه و مزایده آرشیو ...
اخبار شرکت‌ملی‌صنایع‌مس‌ایران آرشیو ...
پیوند ها
شركت كاني مس سال 1397 دفتر مقام معظم رهبری ریاست جمهوری مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط