موضوع: احداث ساختمان اداري و تكميل كارگاه تعميرات مركزي ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199116
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تامين، نصب و راه اندازي سيستم هاي تهويه مطبوع اتاق هاي برق كارخانه مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199123
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: خريد، نصب، راه اندازي، آموزش و پشتيباني (firewall) در مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199124
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه و انجام ارزيابي كيفي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: عمليات نگهداري وتعميرات حفاظت از خوردگي و اجراي آنتي اسيد پالايشگاه كارخانه ذوب مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199112
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: احداث ساختمان اداري كنترل كيفي ميدوك
آگهي مناقصه شماره 4199115
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تهيه مصالح جهت اصلاح مسير وتعويض چراغ و کابل روشنايي معابر سايت ذوب خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199113
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ٢٤ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو صبحانه ، ناهار و شام در غذا خوري هاي مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199115
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت تامين مواد اوليه ، طبخ و سرو صبحانه ، ناهار و شام در غذا خوري هاي مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 يکشنبه ٢٢ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: اجراي تاسيسات و شبكه توزيع برق و روشنايي كارگاه مهندسي خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199111
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: انجام عمليات حفاري و نمونه برداري از سد باطله مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199122
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 چهارشنبه ١٨ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: حمل، بارگيري و تخليه پسماند حوضچه هاي کارخانه غبار امور ليچينگ و بيوليچينگ
آگهي مناقصه شماره 2199121
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 دوشنبه ١٦ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>