چاپ        ارسال به دوست

آگهي مناقصه شماره 21982768

موضوع: بازسازي و نوسازي تجهيزات كارگاههاي ساخت مجتمع مس سرچشمه

الف-  شرح مختصر كار :

ü      عمليات پيش مونتاژ و پيش ساخت مورد نياز.

ü      انجام كليه خدمات بر اساس اسناد و مدارك و نقشه هاي مورد تاييد دستگاه نظارت.

ü      بازديد از محل انجام كار، شرايط محيطي و تجهيزات نصب شده در حال بهره برداري قبل از پيشنهاد نرخ.

ü      بارگيري، حمل، تخليه و نگهداري مواد و مصالح.

ü      تجهيز كارگاه و تهيه برنامه زماني، توزيع نيروي انساني متناسب با فشردگي كار و محدوديت زماني.

ü      تميز كاري كارگاه و محدوده اجرايي كار پس از اتمام كار.

ü      انجام عمليات متفرقه تكميلي پروژه.

ü      جمع آوري، دسته بندي و انتقال قطعات دمونتاژ شده و معيوب تعويض شده.

ü      هر گونه تغيير در ترتيب و توالي (SEQUENCE) فعاليتها با تاييد دستگاه نظارت.

ü      رعايت كليه استاندارد هاي مورد نظر كارفرما.

ü      تامين و تعويض و نصب شامل سه نظام، قلم بند، امرجنسي، لينت ثابت و متحرك، سنگ زني ريلها، شابرزني،كاليبراسيون وتعويض قطعات، تعميرگلويي و تامين و تعويض بيرينگ، تامين و نصب سپر ايمني روي ساپورت، تامين و نصب كاور سه نظام، تامين و تعويض گلويي مرغك وتعميرات لازم، تامين و نصب موتور حركت خرگوشي (طولي وعرضي) روي دستگاه 4 متري، تامين و تعويض گلدوني گيربكس دستگاه تراش، تامين و نصب ميكروسوييچ، تامين و تعويض ابزارگير دستگاه فرز (دركارگاه)، تعمير وسرويس ميز محور Z دستگاه فرز (دركارگاه)، سرويس برقي حركت خرگوشي دستگاه فرز (دركارگاه)، رنگ آميزي دستگاه، تامين، طراحي و تغيير طرح دستگاه فرز CNC وتبديل به NC ، شابرزني دستگاه فرز و ...

ü      انجام کليه عمليات نصب و اجرا

ü      تست نهايي و تحويل

ب ـ  مدت اجرا: 12 ماه شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار: 

55 كيلومتري شهرستان رفسنجان, مجتمع مس سرچشمه , واقع در استان كرمان

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

رديف

ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز

تعداد

1

ترانس جوش، ركتيفاير و متعلقات

به تعداد كافي و مورد نياز

2

خودرو جهت جابجايي پرسنل و تجهيزات

به تعداد كافي و مورد نياز

3

دريل و سنگ فرز

به تعداد كافي و مورد نياز

4

كليه تجهيزات روشنايي مورد نياز براي انجام كار در شب

به تعداد كافي و مورد نياز

5

كليه تجهيزات بالابر دستي

به تعداد كافي و مورد نياز

6

كليه ابزار آلات و آچارهاي مورد نياز جهت اجراي كار

به تعداد كافي و مورد نياز

توضيح : ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1-       داشتن شخصيت حقوقي

2-       مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3-      داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره).

4-      دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

5-      دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار .

6-      دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 500.000.000 ريال (پانصد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

 - تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه: شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند..

 

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 


١٣:١١ - شنبه ١٢ بهمن ١٣٩٨    /    عدد : ٤٧٩٦    /    تعداد نمایش : ٣٠٥


امتیازدهی

خروج