چاپ        ارسال به دوست

آگهي مناقصه شماره 21982677

ساخت يك باب انبار مرکزی علوفه به منظور رفع نياز جايگاههاي دام اطراف كارخانه ذوب مس خاتون آباد

 

آگهي مناقصه شماره 21982677

موضوع: ساخت يك باب انبار مرکزی علوفه به منظور رفع نياز جايگاههاي دام اطراف كارخانه ذوب مس خاتون آباد

 شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.

الف – خلاصه شرح كار

  • تأمين مصالح مورد نياز و حمل مصالح به محل اجرای کار

  • اجرای عمليات ساختمانی شامل پياده کردن نقشه ، پی کنی ، شفته ريزی ، اجرای فونداسيون و شناژ، اجرای اسکلت فلزی ،پوشش سقف و...مطابق نقشه ها

ب-محل انجام كار: شهرستان شهربابک ، پارک صنعت

ج-شروع انجام كار:  بلافاصله بعداز تعيين برنده مناقصه.

د-مدت انجام كار: 6 ماه شمسي

و-مبلغ پيش پرداختمعادل 10  درصد مبلغ اوليه قرارداد

هـ- شرايط متقاضي :

1-داشتن شخصيت حقوقي

2-مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه

3-داشتن سوابق و تجربيات حداقل سه تجربه موفق در زمينه  موضوع مناقصه و ارائه رضايت نامه از كارفرمايان مربوطه (نام و شماره تلفن كارفرما الزامي است) و يادارا بودن حداقل3 تجربه موفق در خصوص اجراي كارهاي مشابه آن .

4-دارابودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از اداره تعاون، كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

5-دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع مناقصه.

6-دارا بودن توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه معادل 2.500.000.000ريال( دو ميلياردو پانصد ميليون ريال).

7- متقاضيان بومي و آشنا با شرايط جغرافيايي محل انجام موضوع مناقصه از اولويت برخوردار مي باشند .

      متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "هـ" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 10 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روز كاري  نمي باشند) پس از تاريخ درج آگهي در سايت شركت ملي صنايع مس، ضمن ارسال نامه اعلام آمادگي خود به شماره فاكس 34303402-034 مراحل زير را به انجام برسانند:

الف - ثبت نام در سامانه "شناسايي منابع" شرکت ملي صنايع مس ايران به آدرس www.nicico-acc.ir .

ب - دريافت نام کاربري و رمز عبور پس از تأييد اطلاعات وارد شده از اين سامانه كه از طريق پيام كوتاه به شماره موبايل درج شده در زمان ثبت نام ، ارسال مي گردد..

ج - ورود به " سامانه قراردادها" شرکت ملي صنايع مس ايران (به آدرس dargah.nicicoportal.com) با نام كاربري و رمز عبور دريافتي و ثبت درخواست حضور در مناقصه و بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل :

  • اساسنامه و آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شركت در خصوص اعضاء هيات مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاء مجاز.

       قراردادهاي مشابه و رضايتنامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 فوق).

      هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار و ارائه و مدارك مربوط به دارابودن تجهيزات مورد اشاره در بند "هـ".

      گواهينامه تاييد صلاحيت ايمني.

       HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

 توضيح: جنانچه  مدارك توسط شركتهاي متقاضي پس از موعد مقرر ارسال گردد  به هيچ عنوان مورد بررسي قرار نخواهند گرفت.همچنين ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303406-034   تماس حاصل فرمايند.

                                                                                                 

 

    روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 


p { margin-bottom: 0.1in; direction: rtl; line-height: 115%; text-align: right; background: transparent none repeat scroll 0% 0%; }a:link { color: rgb(0, 0, 255); text-decoration: underline; }


١١:٥٢ - شنبه ١٢ مرداد ١٣٩٨    /    عدد : ٤٢٨١    /    تعداد نمایش : ١٢٧خروج