چاپ        ارسال به دوست

آگهي مناقصه شماره 21982684

بازيابي سلنات سديم لجن آندي امور پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه

الف –خلاصه شرح كار

-         تحويل لجن آندي از امور پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه

-         حمل و نقل لجن آندي از مجتمع مس سرچشمه به كارگاه پيمانكار و بالعكس

-         بازيابي سلنات سديم از لجن آندي

-         تحويل سلنات سديم بازيابي شده و لجن آندي به امور پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه

ب-محل انجام كار:  55 كيلومتري شهرستان رفسنجان - مجتمع مس سرچشمه.

ج-شروع انجام كار: بلافاصله پس از تعيين برنده مناقصه.

د-مدت انجام كاردو سال شمسي.

ﻫ- شرايط متقاضي:

1- داشتن شخصيت حقوقي

2-مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه

3-داشتن سوابق و تجربه موفق در زمينه مشابه موضوع مناقصه.

4-دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

5-دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع مناقصه.

6-دارا بودن توانايي ارائه ضمانت نامه بانكي شركت در مناقصه معادل 2،000،000،000 ريال (دو ميليارد ريال).

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "هـ" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 7 روز كاري (پنجشنبه و تعطيلات رسمي روز كاري نمي‌باشند) پس از تاريخ درج آگهي در سايت شركت ملي صنايع مس ايران، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكيdargah.nicicoportal.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور

ب – ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج – بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

ü      تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه و آخرين تغييرات شركت در خصوص اعضاء هيات مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاء مجاز.

ü      تصوير قراردادهاي مشابه و رضايتنامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 فوق).

ü      تصوير هرگونه مدركي دال بر مالكيت يا توانايي تامين حداقل ماشين آلات موردنياز, در طول دوره قرارداد.

ü      تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

ü      تصويرگواهينامه تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون، كار و رفاه اجتماعي.(مهم)

ü      تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح: ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

علاوه بر موارد فوق براي اعلام آمادگي شركت در مناقصه لازم است مدارك و مستندات بارگذاري شده در سامانه قراردادها بصورت لوح فشرده "CD" در دو نسخه, قبل از اتمام مهلت اعلام آمادگي, به نشاني كرمان - شهر مس سرچشمه -  امور قراردادها - ساختمان شهيد علي ايرانمنش - كد پستي 7731643181, تحويل گردد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303405 (034) تماس حاصل فرمايند.

                                                                                                                                           روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران


٠٦:٣٥ - دوشنبه ٢٩ مرداد ١٣٩٨    /    عدد : ٤٣٤٤    /    تعداد نمایش : ٣٨٦خروج