آگهي مناقصه شماره 21982655
موضوع مناقصه : تخليه ، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد .
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد "تخليه ، پرس و بسته بندي 20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون آباد " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣٩٨/٠٤/٢٤ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 21982637
تامين ماشين آلات سنگين و جرثقيلهاي مور نياز با اپراتور جهت ارائه خدمات در مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانهاي مورد نياز كارفرما
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد تامين ماشين آلات سنگين و جرثقيلهاي مور نياز با اپراتور جهت ارائه خدمات در مجتمع مس سرچشمه و ساير مكانهاي مورد نياز كارفرما را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٣٩٨/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 21982640
حمل بار به نقاط ( شهرها) مورد نظر كارفرما و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " حمل بار به نقاط( شهرها) مورد نظر كارفرما و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٣٩٨/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 21982639
بارگيري،حمل و تخليه محصولات مسي از مجتمع مس سرچشمه، ميدوك و كارخانه ذوب خاتون آباد به بندرعباس و بالعكس و ساير نقاط مورد نظر كارفرما.
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " بارگيري،حمل و تخليه محصولات مسي( شامل : اسيد سولفوريك ،كنسانتره مس ، كاتد، مفتول ،اسلب ، بليت، اكسيد موليبدن، لجن آندي و ...) از مجتمع مس سرچشمه ، ميدوك و كارخانه ذوب خاتون آباد به بندرعباس و بالعكس و ساير نقاط مورد نظر كارفرما " را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٣٩٨/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهـي مناقصه شماره 21982636
احداث 30 واحد جايگاه دام در شعاع 20 كيلومتري ذوب خاتون آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي بومي واجد صلاحيت واگذار نمايد .
 ١٣٩٨/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط