آگهي مناقصه شماره 2199132
موضوع: بهسازي و نوسازي چنج‌هاوس شماره يك امور تغليظ مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٥/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 2199131
موضوع: احداث مجموعه آموزش تخصصي و محوطه‌سازي زمين تمرين پرسنل واحد آتش‌نشاني و امداد مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٥/٠٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 2199130
موضوع: بازسازي و نوسازي ساختمان كارگاه ساخت مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٥/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 4199118
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين مورد نياز و ارائه خدمات در سايت مس ميدوك مجتمع مس شهربابك و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٥/٠٧ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 2199129
موضوع: احداث تصفيه‌خانه‌های پساب کارخانجات اسيد سولفوريک منطقه کرمان ( مجتمع هاي مس سرچشمه و شهربابک ) به صورت EPC
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌هاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 ١٣٩٩/٠٥/٠٥ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط