چاپ        ارسال به دوست

مهندس سفلایی مدیر امور انبارها و سفارشات مجتمع مس شهربابک:

در حال حاضر بيش از 53 درصد(6 درصد افزايش نسبت به سال قبل) آيتم درخواستهای مجتمع مس شهربابک از طريق خريد محلي تامين ميشود.


1. جناب آقای مهندس سفلايي ضمن خسته نباشيد به شما و همكارانتان به عنوان سوال اول لطف كنيد امور انبارها و سفارشات را تشريح كنيد ؟
ماموريت امور انبار ها و سفارشات به عنوان يكي از اركان زنجيره تامين در مجتمع مس شهربابك، تامين مواد، قطعات و تجهيزات مورد نياز مجتمع به تعداد و مقدار مناسب، در كوتاه ترين زمان، با بالاترين كيفيت و مناسب ترين قيمت با هدف حفظ و استمرار توليد و رضايتمندي ساير واحد هاي مجتمع مي باشد.
اهداف و ديدگاه ها :
• اطمينان و اعتماد به توليدات داخلي
• كمك به افزايش اشتغال در سطح شهرستان
• پياده سازي مديريت دانش در كليه حلقه هاي زنجيره تامين از جمله تامين كنندگان
• شفاف سازي فرايند تامين كالا و خدمات مورد نياز
• افزايش توانمندي سازندگان و تامين كنندگان محلي
• تعيين تکليف اقلام کم گردش در راستاي مديريت اثر بخش داراييها
• كمك به ايجاد صنعت سبز در كنار حفظ و تدام توليد
• افزايش سطح رضايتمندي مشتريان و تامين كنندگان
• ايجاد فرصت هاي برابر براي رقابت سالم تامين كنندگان
• ايجاد فهرست طبقه بندي شده از تامين كنندگان در واحد خريد محلي و بروز رساني مستمر
• حمايت از كارگاه هاي توليدي در سطح شهرستان و استان

در اين راستا، اين مجموعه تلاش ميكند با تكيه بر دانش و تخصص كاركنان و بهره گيري از نظرات مشاوران، ماموريت خود را در جهت اعتلاي صنعت مس و رونق شهرستان به بهترين شكل ممكن به انجام رساند.
2. شما وضعيت امور تان را از نظر نيروي انساني متخصص و با تجربه چگونه ارزيابي ميكنيد؟
با توجه به ماهيت كاري امور انبارها و سفارشات وجود نيروي انساني متخصص و متعهد و با انگيزه از اهميت ويژه اي برخوردار است كه خوشبختانه اين مهم در اكثر واحدهاي مجموعه وجود دارد و نيروهاي جوان و متخصص، پويايي خاصي به مجموعه بخشيده است.


3. همچنين وضعيت تهيه تجهيزات درخواستي امورها با وجود تحريمها چگونه است؟
با توجه به شرايط خاص كشور اقدامات مختلفي براي حل مسائل مربوط به تحريمها صورت گرفته كه به برخي از آنها به صورت مختصر اشاره مي شود:
• برگزاري جلسات متعدد با امورهاي مختلف توليدي، شرکت خدمات بازرگاني و تهيه ليست مواد و قطعات استراتژيك و صدور درخواستهاي مربوطه
• صدور درخواست براي کليه مواد شيميايي مصرفي مجتمع كه حياتي ترين اقلام براي تداوم توليد محسوب مي شوند با بازه تامين تا پايان سال 99، كه خوشبختانه علي رغم سختيها و شرايط خاص پيش آمده بدليل صدور به موقع درخواستها و اقدامات موثر همكاران شركت خدمات بازرگاني، تماما ثبت سفارش و در حال حمل مي باشند.
• تشكيل کميته هاي تخصصي خريد، متشكل از كارشناسان فني واحدهاي توليدي، سفارشات و نماينده شركت خدمات بازرگاني و رصد بازار داخل به منظور شناسايي پتانسيل بازار داخل و تامين اقلام مورد نياز مجتمع، بويژه اقلام استراتژيك كه نتايج بسيار خوبي حاصل و بسياري از اقلام كه در دست تامين از منابع خارجي بودند، از بازار داخل تامين شدند.
• تشكيل كميته هاي تخصصي مواد شيميايي و روانكارها، متشکل از کارشناسان امورهاي مختلف مجتمع و شرکت خدمات بازرگاني با هدف همفكري و هم انديشي براي معادل يابي و بومي سازي اين مواد، كه در اين خصوص تا كنون جلساتي نيز با حضور برخي متخصصان امر تشکيل و ادامه فرآيند در دستور کار اين امور ميباشد.
• دعوت از كارشناسان تامين کنندگان و سازندگان داخلی براي بازديد از واحدهاي مختلف توليدي و پشتيباني مجتمع به منظور استفاده از توانمنديهاي آنها‌ در زمينه هاي ساخت، تامين مواد و قطعات كه در حال حاضر با همکاري شرکت خدمات بازرگاني، تهيه ماده شيميايي تيواوره از يکی از تامين کنندگان بطور ويژه در دستور کار اين امور مي باشد.
4. براي پيشبرد كار در امور، تيم تحقيق و برنامه ريزي هم داريد؟ اگر پاسخ مثبت است، برنامه هاي اين تيم با توجه به چه معيارهايي تدوين مي شود و جايگاه بحث هزينه هاي خريد و سفارشات چگونه است؟
واحد برنامه‌ريزي امور انبارها و سفارشات پس از تفكيك دو مجتمع واحدي نوپا بوده و با توجه به شرايط خاص كشور بيشترين تمركز آن برروي پيگيري درخواستها و تامين به موقع نيازهاي مجتمع بوده است. در خصوص مديريت هزينه هاي خريد يكي از اقدامات مهم استانداردسازي كالاهاي انبار و اصلاح و تكميل مشخصات فني آنها در سيستم و مديريت دانش موجود در مجموعه است كه اجراي پروژه هاي كدينگ كالا(سيستم سما) و مديريت نگهداشت قطعات يدکي(MRO) به عنوان يكي از پروژه‌هاي زنجيره تامين در امور انبارها و سفارشات در همين راستا بوده است. تلاش همكاران مجموعه همواره بر اين بوده كه حتي المقدور با اقدام به موقع براي تامين نيازهاي ساير امورها حتي المقدور از هزينه‌هاي انبارداري، انباشت سرمايه و ... كاسته شود.
5. در خصوص آموزش و استفاده از تجربه متخصصين داخلي و خارجي در جهت بهينه انجام شدن كار تاكنون اقداماتي صورت گرفته يا اصلا نيازي به اين اقدامات بوده است؟
در رابطه با آموزش و ارتقاء سطح دانش و تجربه پرسنل علاوه بر برگزاري دوره هاي آموزشي، برنامه هاي بازديد از ساير صنايع و كارخانجات توليدي و ديگر تامين كنندگان ، حضور در سمينارهاي علمي برگزار شده در كشور، بازديد از نمايشگاهها و ... همواره در دستور كار امور انبارها و سفارشات بوده است. علاوه بر اين موارد، از متخصصين داخلي براي بروز كردن و ارتقاء سيستمهاي نرم‌افزاري انبارها و سفارشات و اصلاح فرآيند كاري نيز در قالب پروژه زنجيره تامين استفاده مي شود. هر چند لازم بذكر است توانمندي و تخصص گروه فاوا شركت ملي صنايع مس در رابطه با تهيه و پشتيباني سيستمهاي نرم‌افزاري انبارها و سفارشات نيز ستودني است.
6. شكي نيست كه امور انبار و سفارشات يكي از حساسترين امورهاي يک سازمان است، مخاطرات و سختيهاي همكاران شما در اين شغل چه مواردي هستند ؟
امور انبارها و سفارشات در كنار شركت خدمات بازرگاني، حلقه اتصال بين مجتمع مس و بازار بيروني محسوب مي شود و با توجه به شرايط خاص كشور، درك صحيح شرايط و پيش‌بيني آينده و اقدام به موقع در جهت تامين ضروريات واحدهاي توليدي از مهمترين مسائل اين مجموعه براي حفظ و تداوم توليد مي باشد.
7. معمولا براي مقابله با مخاطرات هميشه پيش اقداماتي انجام ميشود . در اين زمينه شما چه برنامه هاي براي رعايت اصول ايمني داريد؟
اجراي نظام آراستگي درمجموعه انبارها و سفارشات و بويژه انبارها و نيز تعامل مستمر با كارشناسان ايمني منجر به افزايش ايمني محيط كار و پرسنل شده است و در كنار اين مسئله تلاش شده است با اجراي برنامه‌هاي ساده و كم هزينه در محيطهاي كاري، فضايي آرام و دلنشين براي همكاران ايجاد شود. در ضمن با توجه به اهميت امنيت انبارها كه از سرمايه هاي اصلي شركت محسوب مي‌شوند، اقدامات امنيتي لازم در جهت حفظ و صيانت از انبارها صورت گرفته و بهبود شرايط موجود نيز در دستور كار اين امور مي باشد.
8. اقداماتي كه تا كنون در امور شما جهت تسهيل و تسريع در روند خريد در شهرستان و خارج از شهرستان انجام شده است، چه اقداماتي بوده است؟
چكيده اقدامات انجام شده جهت کمک به توسعه اقتصادی شهر به شرح ذيل مي باشد:
• شکل گيري فعاليت خريد محلي مجتمع مس شهربابك
از سال 1381 و با راه اندازي کارخانه ذوب خاتون آباد و مجتمع مس شهربابک خريد برخي اقلام مورد نياز اين واحدها از سطح شهرستان آغاز شد .با افزايش ميزان خريد واحدهاي مجتمع، در سال 1388 پست سازماني خريد محلي در مجتمع مس شهربابک ايجاد شد.با اين تغيير, سمت و سوي خريدها از اقلام عمومي به سمت اقلام فني و خاص نيز گسترش يافت . اين تغيير باعث جنب و جوشي در فروشندگان شهرستان نيز شد بطوريکه برخي از آن ها پيگير اخذ نمايندگي در شهرستان شدند.
• هماهنگي جهت برگزاري نمايشگاه توانمنديها و نيازمنديهاي مس در شهرستان
نمايشگاه مذكور در تاريخ 30/10/97 در مرکز فني و حرفه اي شهرستان شهربابک برگزار شد كه خوشبختانه با استقبال خوب مردم مواجه شد و نتايج چشمگيری بهمراه داشته است.
متعاقب آن جلساتي كه با توليدكنندگان و صنعتگران شهرستان برگزار شد. از ديگر اقدامات مهمي است كه توسط امور انبارها و سفارشات طي سال 97 صورت گرفته است و تلاش شده تا ضمن آشنا كردن صنعتگران با نيازمنديهاي مس، با ايجاد ارتباط فني، نسبت به توانمند سازي و افزايش دانش فني تامين كنندگان بومي در حد توان اقدام شود. ودر همين راستا حدود 40 درخواست در حوزه ساخت به سازندگان بومي شهرستان واگذار شده است.
• سامانه الكترونيكي خريد محلي برپايه نرم‌افزار سجاب(سامانه جامع اتوماسيون بازرگاني)
هم‌اكنون تعداد فروشندگان از10 (در سال 1381)تامين‌كننده به 150 تامين‌كننده در سطح شهرستان افزايش يافته و مجتمع مس شهربابك در تلاش است تا حد امكان، نيازهاي خود را در شهرستان تامين كند.
با گسترش خريد محلي و ابراز علاقه از سمت كارآفرينان شهرستان اكنون سامانه الكترونيكي خريد محلي برپايه نرم‌افزار سجاب(سامانه جامع اتوماسيون بازرگاني) راه اندازي شده است. اين سامانه منافع ارزشمندي هم براي مجتمع و هم براي تامين كنندگان دارد كه مهمترين آنها عبارتند از :
• ايجاد فرصت برابر به تمامي متقاضيان براي خود اظهاري و ارتباط با واحد شناسايي تامين كنندگان
• ايجاد امكان ارتباط تامين كنندگان بصورت غير حضوري و اينترنتي به منظور بروزرساني سريعتر و شفاف‌تر اطلاعات
• امكان ارزيابي و امتياز‌دهي سيستمي تامين كنندگان
• جست‌وجو و انتخاب بهترين گزينه‌ها در كمترين زمان براي استعلام
• كاهش هزينه‌هاي حمل و نقل اياب و ذهاب
• ثبت سوابق اطلاعاتي و عملكردي تامين‌كنندگان

• چکيده گزارش عملکرد خريد محلی در مقايسه با سال گذشته(سال 1396)

با توجه به افزايش 35 درصدی آيتم هاي درخواست و همچنين افزايش سه برابری ريالي خريدهاي مجتمع مس شهربابک در سال 1397 نسبت به سال گذشته، در حال حاضر بيش از 53 درصد(6 درصد افزايش نسبت به سال قبل) آيتم درخواستهای مجتمع مس شهربابک از طريق خريد محلي تامين ميشود.
٠٨:٤٤ - سه شنبه ٢٧ فروردين ١٣٩٨    /    عدد : ٣٩٠٠    /    تعداد نمایش : ٨٥خروج
چند رسانه ای

شرکت های مرتبط