چاپ        ارسال به دوست

آگهي مناقصه شماره 21982640

حمل بار به نقاط ( شهرها) مورد نظر كارفرما و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه

 

آگهي مناقصه شماره 21982640

موضوع مناقصه : حمل بار به نقاط ( شهرها) مورد نظر كارفرما و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه

شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد " حمل بار به نقاط( شهرها) مورد نظر كارفرما و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه" را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتها / موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد .

الف- شرح كار عبارتست از: حمل بار به نقاط ( شهرها) مورد نظر كارفرما و ارائه خدمات مربوطه در سطح مجتمع مس سرچشمه.

ب- مدت اجراي كار : سه سال شمسي ( شامل سه دوره يكساله) مي باشد .

ج - محل انجام كار :

  • مجتمع مس سرچشمه واقع در 55كيلومتري شهرستان رفسنجان در استان كرمان و ساير نقاط مورد نظر كارفرما .

د- پيش پرداخت :

10 درصد مبلغ قرارداد در مدت قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي ميباشد .

هـ- حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار بشرح جدول ذيل:

رديف

نوع كاميون

تعداد كاميون

توضيحات

1

تريلي كمر شكن

يكدستگاه

سالم وآماده بكار مدل 90 به بالا

2

تريلي كفي دار

نه دستگاه

سالم وآماده بكار مدل 90 به بالا

3

كاميون كمپرسي دار ده چرخ

پنج دستگاه

سالم وآماده بكار مدل 90 به بالا

4

كاميون كمپرسي دار شش چرخ

24 دستگاه

سالم وآماده بكار مدل 90 به بالا

7

كاميون بنز مدل 911 يا مشابه آن

سه دستگاه

سالم وآماده بكار مدل 90 به بالا

8

خا.ور مدل 808 يا مشابه آن

34 دستگاه

سالم وآماده بكار مدل 90 به بالا


 

 

 

 

 

 

 

توضيح : از ماشين آلات مندرج در رديف هاي 3 و 4 ، شش دستگاه تانكردار و مربوط به حمل آب DM مي باشد .

  1. داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه از نظر حجم ، شرايط و غيره ) .

4- ارائه گواهي صلاحيت انجام كار از نظر ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي ( مهم).

5 – دارا بودن ماشين آلات و تجهيزات لازم يا در اختيار شركت مندرج در بند " ه" جهت اجراي كار و ارائه اسناد مالكيت.

6 – دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي شركت در مناقصه معادل-/8.000.000.000 ريال (هشت ميليارد ريال ) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" فوق بوده و آمادگي اجراي كار را دارند ، مي توانند حداكثر تا تاريخ 15/4/98 ، آمادگي خود را براي شركت در مناقصه با دورنگار22 و34303402(034) و همزمان اصل نامه اعلام آمادگي به همراه مدارك و مستندات ( بصورت فايل الكترنيكي CD در دو نسخه) بشرح ذيل به آدرس رفسنجان - شهر مس سرچشمه – امور قراردادها(ساختمان شهيد علي ايرانمنش) ارسال نمايند.

- ارائه تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره ، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز .

- ارائه تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي ( موضوع بند 3 ) .

- ارائه سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات ‌ مندرج در بند " ه" در طول مدت قرارداد .

- ارائه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد .

- ارائه هرگونه مدركي دال برتوانائي متقاضي جهت اجراي كار .

- ارائه تصوير HSE PLAN به همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده .

- ارائه تصوير گواهي صلاحيت انجام كار از نظر ايمني, از وزارت تعاون,كار و رفاه اجتماعي ( مهم).

- ارائه فايل word شامل اطلاعات ذيل:

نام شرکت بصورت کامل-آدرس دفتر اصلي شرکت و تلفن- شماره ثبت - کد اقتصادي - شناسه ملي- افراد هيات مديره با ذکرتجارب کاري قبلي و نيزمدرک تحصيلي- موضوع اساسنامه (دقيقا وتطبيقا)- نام پرسنل موجود در چارت تاييد شده با ذکر مدرک تحصيلي و سوابق کاري- ليست پروژه هاي انجام شده و يا درحال انجام توسط آن شرکت در شرکت ملي صنايع مس ايران و در سطح کشور به تفکيک با ذکرکامل مشخصات کارفرما، زمان شروع و خاتمه قرارداد.

توضيح1 : ارائه مدارك فوق الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و مدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

متقاضيان ميتوانند در صورت نياز به اطلاعات بيشتر با شماره تلفنهاي 24و34303421 ( 034 ) تماس حاصل نمايند .

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران


 


 


١٣:٤٢ - يکشنبه ٩ تير ١٣٩٨    /    عدد : ٤١٠٩    /    تعداد نمایش : ٨٢خروج
چند رسانه ای

شرکت های مرتبط