آگهي مناقصه شماره 2199118
تعميرات اساسي سازه هاي بحراني اولويت A مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٤/٠٩ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 2199117
موضوع: پوشش‌دهي كامپوزيتي سطوح استنلس استيل كانديشن تانك‌هاي تجاري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٤/٠٣ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199101
موضوع: اجراي عمليات مقاوم سازي و بهسازي سازه نوار نقاله شماره 2 مجتمع مس سرچشمه
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق تجديد مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٣/٢٥ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 4199107
موضوع: انجام عمليات تخليه، برش، پرس و بسته بندي20.000 تن ضايعات مسي در كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٣/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>
آگهي مناقصه شماره 4199106
موضوع: اجراي عمليات تهيه، تامين، ساخت، نصب و راه‌اندازي راهرو دسترسي به جرثقيل سقفي انبار كنستانتره جديد كارخانه ذوب مس خاتون‌آباد
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق‌الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت‌ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 ١٣٩٩/٠٣/١٨ - نظرات : ٠متن کامل >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>

چند رسانه ای

شرکت های مرتبط