موضوع: اجراي ايستگاه جديد بارگيري بليد و مسير دسترسي به زيرسكشن هاي ماژول 1 و 2 امور پالايشگاه مس خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199109
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: تعميرات اساسي سازه هاي بحراني اولويت A مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199118
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
تجدید آگهي مناقصه تهيه و نصب قفسه بندي انبار قطعات و عمومي ( تهيه و نصب انواع قفسه بندي ، تعمير وخريد بالابرها ، دمونتاژ و حمل و مونتاژ قفسه بندي هاي موجود )
تجدید آگهی مناقصه شماره 3199106
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانکار واجد شرايط، جهت تهيه و نصب قفسه بندي انبار قطعات و عمومي ( تهيه و نصب انواع قفسه بندي ، تعمير وخريد بالابرها ، دمونتاژ و حمل و مونتاژ قفسه بندي هاي موجود ) در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: شناسايي منابع جهت خريد انواع کمد، ميز و جعبه ابزار
آگهي تجديد فراخوان
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد منابع واجد شرايط جهت خريد انواع کمد، ميز و جعبه ابزار را از طريق فراخوان عمومي شناسايي نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور تکمیل و راه اندازی پروژه انتقال آب از سد حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199113
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت تکمیل و راه اندازی پروژه انتقال آب از سد حاجیلرچای به مجتمع مس سونگون اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت انجام خدمات سرويس و نگهداري تجهيزات جانبي مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199114
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانکار جهت انجام سرويس و نگهداري تجهيزات جانبي مجتمع مس سونگون با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي اقدام نمايد.
 سه شنبه ١٠ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: پوشش دهي كامپوزيتي سطوح استنلس استيل كانديشن تانك هاي تجاري پالايشگاه مجتمع مس سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 2199117
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
موضوع: طراحي، تهيه متريال، نصب و اجرا، تست و راه اندازي لايف لاين افقي روي ريل جرثقيل هاي سقفي سالن ذوب و چرخ ريخته گري، كوره هاي آند (RF) و راهرو مياني انبار كنسانتره 2 امور ذوب خاتون آباد
آگهي مناقصه شماره 4199108
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:
 شنبه ٧ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

آگهي تجديد مناقصه تامين و نصب و راه اندازي ترانسفورماتورهاي توزيع برق مورد نياز استاديوم سي هزار نفري کرمان شماره 1199109
شركت ملي صنايع مس ايران درنظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركتهاي واجد صلاحيت واگذار نمايد.
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>
آگهي فراخوان عمومي شناسايي ، ارزيابي و انتخاب پيمانكاران به منظور تامين استقرار ماشين آلات سنگين با راننده در مجتمع مس سونگون
مناقصه شماره 3199110
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد نسبت به شناسايي و انتخاب پيمانكار واجد شرايط، جهت تامين استقرار ماشين آلات سنگين با راننده در مجتمع مس سونگون اقدام نمايد
 سه شنبه ٣ تير ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 3 4 5 6 7 8 9 10 صفحه بعدی >>