چند رسانه ای
اطلاعیه ها آرشیو ...
مناقصه و مزایده آرشیو ...
پیوند ها
گردانندگان اين سايت مي‫كوشند اخبار و تحولات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند. خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي شركت ملي صنايع مس ايران نيست و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد. ستاد اقتصاد مقاومتي گردانندگان اين سايت مي‫كوشند اخبار و تحولات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند. خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي شركت ملي صنايع مس ايران نيست و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد. سال 1398 گردانندگان اين سايت مي‫كوشند اخبار و تحولات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند. خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي شركت ملي صنايع مس ايران نيست و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد. دفتر مقام معظم رهبری گردانندگان اين سايت مي‫كوشند اخبار و تحولات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند. خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي شركت ملي صنايع مس ايران نيست و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد. ریاست جمهوری گردانندگان اين سايت مي‫كوشند اخبار و تحولات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند. خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي شركت ملي صنايع مس ايران نيست و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد. مس پرس
انتشارات آرشیو ...

شرکت های مرتبط