گردانندگان اين سايت مي كوشند اخبار و اطلاعات داخلي و خارجي مربوط به مس را پوشش دهند.
خبرهاي درج شده در اين سايت لزوماً ديدگاههاي رسمي مجتمع مس سرچشمه نيست
و فقط خبرهايي كه منبع آن «روابط عمومي» قيد شده است جنبه رسمي دارد.

احترام به طبيعت، طبيعت ماست
در مسير صنعت سبز

آرشیو
access deny [726]

معرفی

محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران

آرشیو
لجن آندي
لجن آندي
لجن آندي

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

بیلت
بیلت
بیلت

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

سرباره
سرباره
سرباره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

اکسیژن
اکسیژن
اکسیژن

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

ته پاتیل
ته پاتیل
ته پاتیل

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

کنسانتره
کنسانتره
کنسانتره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات1399/07/201399/07/131399/07/061399/06/301399/06/231399/06/161399/06/11
هر کیلو کاتد(ریال)0000000
کاتد ميانگين(ریال)0000000
هر کیلو مفتول(ریال)0000000
مفتول ميانگين(ریال)0000000
ميانگين وزن هر بشکه(کیلوگرم)0000000
ميانگين وزن هر پالت(کیلوگرم)0000000

اطلاع رسانی

مناقصه / مزایده / اطلاعیه

آرشیو