کد خبر: 69/ ١١:٠٠ - سه شنبه ٧ مرداد ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 69
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي مناقصه شماره 4199118
موضوع: تامين ماشين آلات سنگين مورد نياز و ارائه خدمات در سايت مس ميدوك مجتمع مس شهربابك و ساير نقاط مورد نظر كارفرما
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصركار:

تامين ماشين آلات سنگين و ارائه خدمات مورد نياز در كارخانه ها و معدن مس ميدوك وانجام عمليات نمک پاشي و برف روبي جاده از دوراهي جاده اصلي تا مجتمع ومحوطه هاي مربوطه در کارخانجات وجاده هاي معدن درمجتمع مس شهر بابك بشرح ذيل :

1-خوراك دهي از انبار سنگ به نوار شماره هفده و تغذيه مخزن آهك به وسيله بلدوزر و لودر.

2- بارگيري ريجكت توليدي كارخانه تغليظ، بارگيري آهك و انجام كليه خاكريزي و خاكبرداري ها و اقداماتي كه توسط لودر طبق دستور كافرما انجام مي شود .

3-گريدرزني و برف روبي جاده ها،سايت كارخانه،مجتمع و انبار ها در محدوده كاري معدن، سنگ شكن، انبار سولفور، استوك پايل، تيكنر، قسمت آهك، انبار ناريه، جاده دكل مخابرات، انبار مجتمع ، محدوده هيپ ليچينگ، سدرسوبگير و سد آبگير

4-گريدرزني جاده هاي خاكي شامل جاده ميدوك به جوزم به طول شانزده كيلومتر، جاده روستاي لاطلا و روگوشوئيه به طول ده كيلومتر، جاده سد رسوبگير و سد آبگيرو تلمبه خانه ، جاده دور گذر به طول دو و نيم كيلومتر، جاده دكل مخابرات به طول يك كيلومتر، جاده هاي ارتباطي انبار ناريه به طول سه كيلومتر و سايت داخلي انبار مجتمع .

5-نمك و شن پاشي كليه مسيرها به هنگام بارش برف و يخ زدگي جاده ها و خيابان هاي كارخانه و مجتمع .

6-در فصل بارندگي بايستي به مقدار كافي شن و نمك در طول مسيرها ذخيره گردد.

7-جاده هاي آسفالته كه بايستي در هنگام بارش برف، برف روبي گردند (شامل: جاده منتهي به اطراف سالن كنسانتره، ساختمان كنترل،باسكول، جاده منتهي به كراشر، جاده تيكنر و مخازن آب برگشتي، مسير آهك، خيابان هاي داخل سايت داري مجتمع، بلوار بين كارخانه و مجتمع، جاده آسفالته از سه راهي شهربابك تا مجتمع و پاركينگ ماشين آلات سبك و سنگين).

8- چنانچه نياز به بازگشائي آبراهها و پلها باشد پيمانكار بايستي با ماشين آلات و كارگر نسبت به بازگشائي اقدام نمايد.

9-جاده هاي خاكي منتهي به مجتمع بايستي هر پانزده روز يكبار بوسيله گريدر تسطيح و مناسب تردد گردد.

10-محل كاركرد ماشين آلات بشرح ذيل مي باشد:

1-10-مجتمع مس ميدوك ( معدن، سنگ شكن، انبار سولفور، استوك پايل، تيكنر، قسمت آهك، انبار ناريه، جاده دكل مخابرات، انبار مجتمع ، محدوده هيپ ليچينگ، سدرسوبگير و سد آبگير).

2-10-جاده هاي روستايي، روستاههاي اطراف معدن، تلمبه خانه بن يكه و تلمبه خانه آب برگشتي سد رسوبگير و كليه جاده هاي ارتباطي مجتمع تا شعاع 28 كيلومتر .

11-كليه جاده هاي ارتباطي مجتمع تا شعاع 28 كيلومتري ، بايستي بطوري گريدرزني گردد كه در طول تمام شبانه روز باز و تردد ميسر باشد.

12-آمادگي كامل از نظر ماشين آلات و نيروي انساني جهت برفروبي، گريدرزني، نمك پاشي در طول چهارماهه پانزدهم آذر لغايت پانزدهم فروردين در تمام ساعات شبانه روز و باز نگهداشتن كليه مسيرها به مجتمع مس شهر بابك.

13-  پيمانكار موظف به تامين نمك و شن نخودي و يا ريجكت ( ريجكت به تشخيص دستگاه نظارت) جهت عمليات برف روبي مي باشد.

 

ب ـ  مدت اجرا: سه سالشمسي (شامل سه دوره يكساله)از تاريخ ابلاغ قرارداد.

ج -  محل انجام كار:

                55 كيلومتري شهرستان شهربابك, سايت مس ميدوك , واقع در استان كرمان

           د-  پيش پرداخت: 5 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

           هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار:

جدول الف

رديف

نوع دستگاه

تعداد

1

جرثقيل 10 تن كفي دار

يكدستگاه

2

جرثقيل 10 تن پليسي

يكدستگاه

3

جرثقيل 25 تن كارگاهي

يكدستگاه

4

ميني لودر با ادوات

دو دستگاه

5

ليفتراك 5 تن گازسوز

سه دستگاه

6

ليفتراك 5 تن ديزلي

چهار دستگاه

7

ليفتراك 3تن ديزلي كانتينر رو

يكدستگاه

8

كاميون لبه دار 10 چرخ

يكدستگاه

9

يكدستگاه بيل مكانيكي چرخ زنجيري با چكش و پاكت

يكدستگاه

10

يكدستگاه بيل مكانيكي چرخ لاستيكي با چكش و پاكت

يكدستگاه

11

بولدوزرD8N

يكدستگاه

12

لودر470

يكدستگاه

13

گريدر

يكدستگاه

14

تراكتور

يكدستگاه

 

تذكر 1:لازم است ماشين آلات فوق آماده بكاري نود درصدي داشته باشند.

تذكر2:  در صورت اعلام نياز به ماشين آلات ديگر بشرح جدول " ب" متقاضي مي بايست آمادگي به خدمت گرفتن آنها را داشته باشد: يكدستگاه جرثقيل 160 تني ، يكدستگاه جرثقيل 25 تني كارگاهي ، يكدستگاه بولدوزر موردي ، يكدستگاه غلطك و يكدستگاه گريدر موردي در  صورت نياز كارفرما را نيز داشته باشد.

جدول ب

رديف

نوع دستگاه

تعداد

1

جرثقيل 160 تني

يكدستگاه

2

جرثقيل 25 تن كارگاهي

يكدستگاه

3

جرثقيل 45 تن

يكدستگاه

4

بولدوزر موردي

يكدستگاه

5

لودر470

يكدستگاه

6

گريدر

يكدستگاه

 

توضيح :ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

1- داشتن شخصيت حقوقي .

2- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

3- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند "هـ "جهت اجراي كار .

6- دارا  بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم) .

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 3.500.000.000 ريال ( سه ميليارد و پانصد ميليون ريال) .

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي در روزنامه سراسري،آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.comبا انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيئت مديره، مدير عامل و نيز صاحبان امضاي مجاز.

- تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

- تصوير قراردادهاي مشابه و رضايت نامه از كارفرمايان قبلي (موضوع بند 3 - و).

- تصوير  هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني ، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد (مهم).

- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي (مهم).

- تصوير HSE PLANبه همراه گزارش دو ساله حوادث حين كار پرسنل و ماشين آلات در قراردادهاي منعقده.

توضيح:ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد ومدارك مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط‌عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 


 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: