کد خبر: 59/ ٠٩:١٩ - دوشنبه ٢٧ بهمن ١٣٩٩/ تعداد بازدید: 59
نسخه چاپي
ارسال به دوست
 
مناقصه و مزایده, سرچشمه
آگهي تجديد مناقصه شماره 2199147
موضوع: "خريد قطعات و لوازم، تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي و موتورخانه هاي منازل مسكوني،كمپ كروپ، واحدهاي اداري،كمپ مسكوني و همچنين نگهداري و تعميرات سيستم سرمايشي واحدهاي اداري و عمومي در شهر مس سرچشمه، ‌واحدهاي اداري و مهمانسرا شهرك هزار واحدي رفسنجان و نگهداري سيستم سرمايشي و تاسيسات بهداشتي واحدهاي اداري و صنعتي در موقعيت هاي مختلف كارخانه"
 
شركت ملي صنايع مس ايران در نظر دارد موضوع مناقصه فوق الذكر را با مشخصات و شرايط كلي زير از طريق مناقصه عمومي به شركت ها يا موسسات واجد صلاحيت واگذار نمايد:

الف-  شرح مختصر كار :

 تاسيسات شهرمس و حوزه معاونت مالي رفسنجان

1- تعمير و نگهداري تاسيسات حرارت مركزي شوفا‍ژ 2500 دستگاه منازل مسكوني،  واحدهاي اداري، اماكن ورزشي ، اماكن عمومي(شامل مسجد و حسينيه و ...) و 114 دستگاه كمپ مسكوني در شهر مس سرچشمه، تاسيسات واحدهاي مسكوني و اداري شركت مس واقع درشهرك هزار واحدي رفسنجان، داخل انبار ايرانيان رفسنجان و  واحدهاي كمپ كروپ واقع در مجتمع و ساير مناطقي با كليه وسايل و قطعات لازم.

2- تعمير و نگهداري لوله ها و كليه شيرهاي مسير رفت و برگشت سيستم حرارت مركزي و همچنين نوسازي لوله هاي رفت و برگشت و ايجاد انشعاب جديد به تشخيص كارفرما .

3-  تعمير و نگهداري و تامين قطعات و لوازم مورد نياز 626 دستگاه پكيج ديواري و 2 دستگاه پكيج زميني و همچنين تعمير و نگهداري پكيج هاي ديواري و زميني كه منبعد به سيستم اضافه مي شود و يا با موتورخانه هاي موجود جايگزين مي گردند.(كليه موتورخانه هاي واحدهاي مسكوني شهر مس(2.520) طي دوره دو يا سه ساله با پكيج جايگزين خواهد شد).

4- انجام سرويس هاي دوره اي موتورخانه ها، پكيج ها وسيستم هاي سرمايشي و آماده سازي آنها براي راه اندازي در زمان مربوطه

5- تعمير و نگهداري سيستم برق و سيم كشي كليه سيستمهاي حرارتي در محدوده موتورخانه ها و تامين و تعمير و نگهداري برق سيستم هاي برودتي و بهداشتي از تجهيز تا برق ساختمان

6-  تعميير و نگهداري لوله كشي گاز كليه تجهيزات از كنتور گاز به بعد با هماهنگي ناظر گاز سازمان نظام مهندسي

7- تامين روشنايي و تابلو برق كليه موتورخانه ها

8- تعميرو نگهداري و سرويس كولرهاي آبي و كولر گازي (شامل اسپليت و پنجره اي )، پكيج ديواري و زميني

    تاسيسات مجتمع مس سرچشمه

9-        تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي سه دستگاهAır washer  (هواساز)كانتين امور ذوب.

10-    تعمير و نگهداري و سرويس دوره اي يك دستگاه مولتي اسپليت DVM  با 56 انشعاب ، يك دستگاه  مولتي اسپليت DVM  با 43 انشعاب ، چهار دستگاه مولتي اسپليت DVM  با 7 انشعاب و 5 دستگاه مولتي اسپليت DVM  با 6 انشعاب موجود در قسمتهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه.

11-    تعمير و نگهداري وسرويس دوره اي 800 دستگاه كولر گازي (پنجرهاي و اسپليت ) و450 كولرآبي موجود در قسمتهاي مختلف مجتمع مس سرچشمه.( به تشخيص دستگاه نظارت مي تواند ساليانه تا 20 درصد تعداد موجود به آمار كولرهاي آبي و گازي افزوده شود)

12-    اجراي لوله كشي آب مصرفي و نصب ، درساختمانهاي سطح مجتمع وجابجايي يا تغيير مسيرلوله كشي آنها براساس دستوركارهاي ارسالي ازجانب كارفرما از كنتور به بعد. (داخل ساختمان و موتورخانه و غيره...)

13-     آماده سازي ساليانه كولرهاي آبي و كولرهاي گازي و راه اندازي آنها در ابتداي فصل گرما با دستور كارفرما ( تعويض پوشالهاي مستعمل ، بررسي تسمه، روغنكاري پمپ و موتور ، شستشوي فين هاي كمپرسور و فيلتر پنل داخلي و ...)

14-    آماده سازي كولرهاي آبي و گازي جهت خارج شدن از مدار در ابتداي فصل سرما با دستور كارفرما ( تخليه آب ، نصب كاور ، روغنكاري و ...)

15-    ساخت و نصب سايه بان جهت كولرهاي آبي و گازي به شكل مناسب

16-    لوله كشي آب مصرفي كليه كولرهاي آبي

17-    سيم كشي برق كليه سيستمهاي سرمايشي به طول حداكثر 10 متر

18-    تامين كليه قطعات كولرگازي ها، اسپليت ها، مولتي اسپليت ها (DVM) ايرواشرها و ساير تجهيزات به عهده پيمانكار مي باشد.(اين موضوع شامل تمامي برندهاي موجود در شهر مس و مجتمع مس سرچشمه و هزار واحدي رفسنجان ميباشد)

        توضيح : خريد قطعات و لوازم مورد نياز تعمير و نگهداري بر عهده پيمانكار مي باشد.

    ب ـ  مدت اجرا: سه سال شمسي از تاريخ ابلاغ قرارداد (سه دوره يكساله).

ج -  محل انجام كار:  50 كيلومتري شهرستان رفسنجان، واقع در استان كرمان (مجتمع و شهر مس سرچشمه، شهرك هزار واحدي رفسنجان).

            د-  پيش پرداخت: 10 درصد مبلغ قرارداد در قبال اخذ ضمانتنامه بانكي مي باشد.

هـ - حداقل ماشين آلات و تجهيزات مورد نياز جهت انجام كار (بصورت 24 ساعته) :

رديف

نوع خودرو

تعداد

توضيحات (مدل)

1

وانت مزدا تك كابين 

4

مدل 1395 به بعد

2

وانت مزدا دوكابين

4

مدل 1395 به بعد

3

وانت پيكاپ

2

مدل 1395 به بعد

4

سواري (سمند يا پژو 405 يا پارس)

1

مدل 1395 به بعد

توضيح1: كليه خودروها بايد به تاييد واحد ايمني شركت ملي مس برسند.

توضيح2: ساير ماشين آلات شامل ميني‌بوس، وانت و سواري و غيره به تعداد مورد نياز جهت اياب و ذهاب پرسنل پيمانكار و انجام خدمات در سايت توسط پيمانكار تامين مي گردد.

و-  شرايط متقاضـي:

الف- شرايط لازم براي حضور در مناقصه

1- داشتن شخصيت حقوقي.

2- دارا بودن گواهي تاييد صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

ب- شرايط مورد نياز براي شرکت در فرايند ارزيابي 

1- مطابقت اساسنامه شركت با موضوع مناقصه.

2- داشتن سوابق و تجربيات حداقل 3 كار مشابه در 5 سال گذشته (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره) .

3- حسن سابقه در كارهاي قبلي (رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و هرگونه مدرك نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي).

4- دارا بودن امكانات عملياتي, اجرايي فني و مديريتي و توانايي مالي متناسب با اجراي موضوع قرارداد.

5- دارا  بودن حداقل ماشين آلات و تجهيزات لازم مندرج در بند " هـ "جهت اجراي كار .

6- واجد صلاحيت بودن متقاضي براي شرکت در مناقصات بر اساس دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست.

7- دارا بودن توانايي ارائه ضمانتنامه بانكي  شركت در مناقصه معادل 7.500.000.000 ريال (هفت ميليارد و پانصد ميليون ريال) .

تذکر مهم:

- مناقصه گران براي حضور در فرايند ارزيابي اين مناقصه بايد شرايط لازم در بند الف فوق را دارا باشند و مدارک مؤيد آن را در سامانه درگاه بارگذاري نمايند و در صورت عدم بارگذاري و يا بارگذاري ناقص مدارک مورد نياز براي احراز شرايط بند الف، کارفرما مي تواند نام متقاضي را از فرآيند ارزيابي مندرج در بند ب فوق حذف نمايد.

متقاضياني كه داراي شرايط مذكور در بند "و" بوده و آمادگي اجراي كار را دارند, مي توانند حداكثر ظرف مدت 14 روز پس از تاريخ درج آگهي نوبت دوم در روزنامه سراسري، آمادگي خود را از طريق سامانه قراردادهاي شركت ملي صنايع مس ايران به آدرس الكترونيكي dargah.nicico.com با انجام مراحل ذيل اعلام نمايند:

الف - انجام فرايند ثبت نام اوليه و دريافت نام كاربري و رمز عبور (شركت هايي كه پيش از اين در سامانه قراردادها ثبت نام كرده اند نياز به انجام اين مرحله ندارند)

ب - ورود به سامانه و ثبت درخواست شركت در مناقصه

ج - بارگذاري مدارك مورد نياز به شرح ذيل:

1- تصوير اساسنامه و آگهي روزنامه آخرين تغييرات شركت درخصوص اعضاي هيأت مديره، مديرعامل و نيز صاحبان امضاي مجاز و تصوير گواهي كد اقتصادي و شناسه ملي شركت.

2- تصويرگواهي صلاحيت ايمني از وزارت تعاون, كار و رفاه اجتماعي.

3- تصوير قراردادهاي کارهاي مشابه در 5 سال گذشته. (مشابه با مشخصات موضوع مناقصه از نظر حجم ، شرايط و غيره)

4- رضايت نامه از كارفرمايان قبلي و تصوير هرگونه مدركي كه نشانگر حسن سابقه در كارهاي قبلي باشد.

5- تصوير هرگونه مدركي دال برتوانائي فني، مالي و مديريتي متقاضي جهت اجراي كار.

6- تصوير سند مالكيت و يا مداركي دال بر دراختيار داشتن ماشين آلات مندرج در بند " هـ "در طول مدت قرارداد.

7 - دريافت دستورالعمل ارزيابي پيمانکاران از منظر ايمني، بهداشت و محيط زيست و فرم هاي پيوست آن از سامانه درگاه و تکميل فرم هاي الف و ب پيوست دستورالعمل مذکور با امضا صاحبان امضاء مجاز متقاضي و بارگذاري تصوير فرم هاي تکميل شده (مهم) و مدارک مؤيد آن در قسمت مربوطه در سامانه درگاه.

توضيح:

- تصوير هر مدرک بايستي در قسمت مشخص شده براي آن در سامانه درگاه بارگذاري شود (بر اساس دسته بندي فوق) و در صورت عدم بارگذاري، نقص و يا بارگذاري تصوير مدرک در قسمت هاي نامرتبط، آن مدرک مورد بررسي قرار نخواهد گرفت و بديهي است امتياز آن نيز براي متقاضي منظور نخواهد شد.

- ارائه مدارك فوق ‌الذكر هيچ گونه حقي را جهت متقاضيان براي شركت در مناقصه ايجاد نخواهد كرد و اسناد مناقصه به تشخيص كارفرما بين متقاضيان واجد شرايط توزيع مي گردد.

توجه:

- شركت هاي با مسئوليت محدود و يا شركت هاي مشاركتي به هيچ عنوان مجاز به ثبت نام و شركت در مناقصه نمي‌باشند.

-کليه هزينه هاي درج آگهي‌هاي مربوط به اين مناقصه در وبسايتها و روزنامه‌هاي سراسري و استاني پس از استعلام از امور اجتماعي و روابط عمومي شرکت ملي صنايع مس ايران به عهده برنده مناقصه مي باشد و پس از انعقاد قرارداد از مطالبات پيمانکار کسر خواهد شد.

درصورت نياز به اطلاعات بيشتر, متقاضيان مي توانند با شماره تلفن 34303423 (034) تماس حاصل فرمايند.

 

روابط عمومي شركت ملي صنايع مس ايران

 

 

 

 
انتهای پیام / *
 
برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید: