آزمون کتاب‌خوانی کتاب‌هی سیزده و چرا نمیذاری بچه‌ات درس بخونه 7 اسفندماه برگزار می‌شود.
بازه زمانی ورود به سامانه آزمون ساعت 9 الی 10 صبح است.
برای آزمون سیزده 20 سوال و 20 دقیقه زمان پاسخگویی و برای آزمون کتاب چرا نمیداری بچه‌ات درس بخونه 25 سوال و 25 دقیقه زمان پلسخگویی در نظر گرفته شده است.


نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سامانه آزمون از طریق پیامک ارسال می‌شود.

آزمون‌ها برای داوطلبان در زمان تعیین شده(9 تا 10 صبح)  در محیط سامانه آزمون  در قسمت آزمون‌های فعال، قابل مشاهده است.

داوطلبان از زمان دریافت نام کاربری و رمز می‌توانند وارد محیط کاربری سامانه آزمون شوند.

 

لینک سامانه آزمون