برنامهٔ هجدهم «سرچشمه»(رئیس تعمیرات کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس محمدصالح ذولعلی رئیس تعمیرات کارخانه اسید مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ هفدهم «سرچشمه»(مدیر امور خدمات فنی و مهندسی مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس سعید اسلامی‌خواه مدیر امور خدمات فنی و مهندسی مجتمع مس سرچشمه
 دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ شانزدهم «سرچشمه»(مجری فاز سوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان)
کارشناس برنامه: مهندس محمد علی آبخو مجری فاز سوم توسعه تغلیظ مجتمع مس سرچشمه رفسنجان
 دوشنبه ٦ بهمن ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ پانزدهم «سرچشمه»(عملکرد و اقدامات امور آب و بازیافت مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: مهندس محمود علیپور مدیر امور آب و بازیافت مجتمع مس سرچشمه
 پنج شنبه ١٨ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ چهاردهم «سرچشمه»(عملکرد و اقدامات امور طراحی و بهره‌وری انرژی مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: مهندس حمیدرضا سادات‌خراسانی مدیر امور طراحی و بهره‌وری انرژی مجتمع مس سرچشمه
 پنج شنبه ١٨ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ سیزدهم «سرچشمه»(رئیس تحقیقات هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: خانم مهندس معصومه ترابی رئیس تحقیقات هیدرومتالورژی مجتمع مس سرچشمه
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ دوازدهم «سرچشمه» (رئیس اداره انبارهای مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: آقای مهندس حمید عزت آبادی رئیس اداره انبارهای مجتمع مس سرچشمه
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ یازدهم «سرچشمه» (رئیس اداره تربیت بدنی کارکنان مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: -آقای محمدرضا شایگان فر رئیس اداره تربیت بدنی کارکنان مجتمع مس سرچشمه
 يکشنبه ١٤ دی ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ دهم «سرچشمه» (رئیس نیروگاه گازی امور برق و نیروگاه‌های مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: -مهندس شاهرخ کازرونی رئیس نیروگاه گازی امور برق و نیروگاه‌های مجتمع مس سرچشمه
 سه شنبه ١١ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

برنامهٔ نهم «سرچشمه» (امور بهداشت و درمان مجتمع مس سرچشمه)
کارشناس برنامه: دکتر داریوش ضیایی پور مدیر امور بهداشت و درمان مجتمع مس سرچشمه
 جمعه ٧ آذر ١٣٩٩ - تعداد نظرات : ٠ادامه خبر >>

2 صفحه بعدی >>