آرشیو

میزان تولید
شرکت ملی صنایع مس ایران
در سال 1397

معرفی

محصولات شرکت ملی صنایع مس ایران

آرشیو
لجن آندي
لجن آندي
لجن آندي

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

بیلت
بیلت
بیلت

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

سرباره
سرباره
سرباره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

اکسیژن
اکسیژن
اکسیژن

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

ته پاتیل
ته پاتیل
ته پاتیل

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

کنسانتره
کنسانتره
کنسانتره

تولید کننده:

استاندارد:
اطلاعات بیشتر

قیمت محصولات

آرشیو
محصولات1399/12/031399/11/261399/11/191399/11/121399/11/051399/10/301399/10/21
هر کیلو کاتد(ریال)0000000
کاتد ميانگين(ریال)0000000
هر کیلو مفتول(ریال)0000000
مفتول ميانگين(ریال)0000000
ميانگين وزن هر بشکه(کیلوگرم)0000000
ميانگين وزن هر پالت(کیلوگرم)0000000

اطلاع رسانی

مناقصه / مزایده / اطلاعیه

آرشیو